Mobilhuvud

om GOTS och bra bomull

GOTS märkning

Vill du göra nåt bra för miljön ska du välja GOTS certifierad bomull när du köper kläder eller andra textilier! Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som står för bra beredning och bra råvara.

Endast textilprodukter innehållande minst 70 % organiska fibrer kan certifieras enligt GOTS och för att bli certifierad till en GOTS-märkning krävs att miljömässigt- och socialt ansvar tagits genom hela kedjan, från odling till färdig produkt. Alla kemikalier och färgämnen som används måste uppfylla en rad miljömässiga krav, och GOTS certifieringen garanterar även säker arbetsmiljö och justa lönenivåer. Det finns regler för hur en säker och hygienisk arbetsplats ska utformas, och arbetare får regelbunden hälso- och säkerhetsträning.

Traditionella bomullsodlingarna utgör bara 2,5 procent jordens uppodlade jordbruksmark, men hela 20 procent av de jordbrukskemikalier som används sprids på just bomullsfälten. När bomullen skördats krävs ofta ytterligare kemikalier för att framställa textilfiber och för att bleka, färga och sätta tryck på tyget.

Vill du läsa mer om GOTS certifieringen hittar du länken här!

Etiketter: miljömärkningar

Kommentera gärna: